Konsultacije

*konsultacije u vezi sa treninzima su besplatne i zakazuju se
*svaki grupni prvi trening je besplatan
*uz konsultaciju sa trenerom , moguće je kombinovati sve Trening sisteme
*pre početka vežbanja svaki budući član Vežbaonice je dužan da obavi osnovni lekarski pregled na koji će biti upućen od strane trenera. Lekarski pregledi se vrše na 12 meseci.

POZOVITE